Şəhər və ölkələrin telefon kodları


İsrail

Полное наименование

Государство Израиль

Столица

Иерусалим

Телефонный код

972

Код ISO 3166-1 (числовой)

376

Код ISO 3166-1 alpha-2

IL

Код ISO 3166-1 alpha-3

ISR

Доменная зона (ICANN)

.il     Dövlətin bayrağı

     Dövlətin gerbi

Şəhər və ölkələrin telefon kodları

Наименование города

код города

Гивъят-Оз, Север 4
Гивъятайм, Тель-Авив 3
Гивьъят-Хайим, Север 4
Гивьъят-Шапира, Шарон 9
Гилат, Юг 8
Гитит, Иерусалим 2
Гонен, Север 4
Грофит, Юг 8
Далият-эль-Капмель 4
Дан, Север 4
Данава, Шарон 9
Дафна, Север 6
Дахария, Иерусалим 2
Двир, Юг 7
Дейр-Дибван, Иерусалим 2
Дейр-эль-Балах, Юг 8
Джаба, Север 4
Дженин, Север 6
Джения, Иерусалим 2
Джулис, Север 4
Димона, Юг 8
Дир-Эль-Асад, Север 4
Доврат, Север 6
Дорот, Юг 7
Дура, Иерусалим 2
Ерохам, Юг 7
Заатара, Иерусалим 2
Залафа, Север 4
Зангария, Север 6
Занир, Север 4
Заноах, Иерусалим 2
Зарит, Север 4
Захария, Иерусалим 2
Зерахия, Юг 8
Зефат, Север 4
Зиким, Юг 7
Зимрат, Юг 7
Зохар, Юг 7
Ибтан, Север 6
Ибтин, Север 4