Telefoniya

go left
go right
Xidmət haqqında
Stasionar telefon


Qeyd :
1. Bütün tariflər ƏDV daxil olmaqla qeyd olunub.
2. Çəkiliş haqqı tarifinə 100 metr məsafəyədək şəbəkəyə qoşulmaq üçün bütün xərclər daxildir. Əlavə tələb olunan xətt materiallarının, iş və xidmətlərin dəyəri smeta əsasında abunəçi tərəfindən ödənilir.

Telefon nömrəsinin seçilməsi

Xidmətlərin adı

Tarif, AZN

1

Telefon çəkilişi

30,00

2

Aylıq texniki xidmət haqqı

0,60

3

Aylıq abunə haqqı

7,00

4

Telefonlaşdırılmış obyektlərdə (yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri) olan hər bir nömrənin yeni mülkiyyətçinin adına sənədləşdirilməsi

10,00

5

Müştərinin müraciəti əsasında şəhərlərarası və beynəlxalq şəbəkələrə çıxış kodunun bağlanması üçün birdəfəlik ödəniş

2,00

6

Müştərinin müraciəti əsasında telefonun müvəqqəti bağlanması üçün birdəfəlik ödəniş

2,00

7

İki məntəqə arasında iki naqilli birbaşa rabitə xəttinin ayrılmasına görə birdəfəlik ödəniş

30,00

8

İki məntəqə arasında iki naqilli birbaşa rabitə xəttindən istifadəyə görə aylıq abunə haqqı

7,00

9

Ümumistifadəli telekommunikasiya şəbəkəsində fəaliyyət göstərən sabit şəbəkə operatorları tərəfindən ölkə daxilində təşkil olunan rəqəmli rabitə kanallarına qoşulma haqqı (tutumdan asılı olmayaraq)

50,00

10

Mövcud telefon xəttinə mühafizə siqnalları qurğusunun qoşulması

10,00

11

Mühafizə siqnalları qurğusunun qoşulmasına görə aylıq abunə haqqı

5,00

12

Telefon nömrəsinin dəyişdirilməsi

20,00

13

Sorğu məlumat xidmətləri üzrə bir arayışın verilməsi

0,40

14

Faks aparatlarından istifadəyə görə aylıq abunə haqqı

0,50

15

Telefon avtomatlarından şəhərdaxili 1 dəqiqə danışıq haqqı

0,02

16

Bir servis xidmətindən istifadəyə görə aylıq ödəniş

0,35

17

IAD avadanlığı vasitəsilə qoşulmuş nömrə

2,50

18

"Pilot" nömrənin müəyyən olunması üçün birdəfəlik ödəniş

100,00

19

Hər əlavə nömrənin seriyalı axtarışa istiqamətləndirilməsi üçün birdəfəlik ödəniş

7,00

Xidmətlərin adı

Tarif, AZN

1

Telefon nömrəsinin son dörd rəqəmi eyni olduğu halda (AAAA)

300,00

2

Telefon nömrəsinin son dörd rəqəmindən iki və ya üç rəqəmi eyni olduğu halda (AABB, ABAB, ABBA, AAAB, BAAA)

200,00

3

Telefon nömrəsinin son beş rəqəmi eyni olduğu halda (ABBBBB)

700,00

4

Telefon nömrəsinin son altı rəqəmi CCBBDD sxeminə uyğun olduğu halda

200,00

5

Telefon nömrəsinin son altı rəqəmi CCCDDD sxeminə uyğun olduğu halda

300,00

6

Telefon nömrəsinin son altı rəqəmi BBDDDD sxeminə uyğun olduğu halda

500,00

7

Telefon nömrəsinin son altı rəqəmi eyni olduğu halda (AAAAAA)

1500,00Qeyd :
Bütün tariflər ƏDV daxil olmaqla qeyd olunub.
Qısa telefon nömrələri
Hüquqi və fiziki şəxslərə ayrılmış qısa telefon nömrələrinin (üçrəqəmli və dördrəqəmli) aidiyyati ATS üzərindən ümumistifadəli telefon şəbəkəsinə qoşulması və istifadəsinə görə :

Ödənişin növü

Tarif, AZN

1

Birdəfəlik

200,00


Qeyd :
Bütün tariflər ƏDV daxil olmaqla qeyd olunub.

Partnyorlar